středa 9. října 2013

Co je to umění? 

"1. odvětví lidské tvorby vyznačující se převahou funkce estetické, nejvyšší forma estetického osvojování skutečnosti; výtvory v této oblasti vzniklé
2. urč. obor lidské činnosti; dovednost, zvláštní schopnost, obratnost, zručnost v něj. činnosti"

Český výkladový slovník http://ssjc.ujc.cas.cz/

Čistá definice nám toho moc neprozradí, krom toho, že jde o způsob, jakým si můžeme osvojit svět kolem nás. Umění má mnoho filozofických definic, nás ale nejvíce zajímá, jaká je jeho role ve městě. Jestli by mělo městem prostupovat a obohacovat ho anebo se naopak od něj izolovat?

Pokud si skrze umění osvojujeme náš svět, záleží pak na každém jedinci, zda-li, a případně jakým způsobem tento svůj názor na svět bude předávat dál. Někdo se rozhodne nechat si svoje umění jako soukromou formu útěku od reality, někdo se zaměří na úzkou skupinu znalců a někdo bude chtít oslovit co největší počet lidí.

Povaha současného umění často směřuje k specializované formě. Umělecká díla jsou konceptuální performance nebo plastiky, které bez obsáhlého povědomí o pozadí celého uměleckého díla nedávají příliš valný smysl. I přesto však lze vnímat jejich estetickou hodnotu a jsou proto vyhledávána i neznalým publikem. 

Součástí našeho experimentu je zastavění ostrova uměleckými pavilony, galeriemi, kavárnami... Ostrov je dle své definice cosi izolovaného, něco co se liší od svého okolí. Samotné slovo ostrov má svůj původ v staroslověnštině a znamenalo "to co je obtékáno". Kolem ostrova teče řeka, která vytváří bariéru a odděluje ho od břehu, od kterého se přitom nachází kousek. Je možné tuto bariéru překlenout? pokusit se ji smazat? Jakmile však smažeme bariéru, území již nebude izolované a přestane být ostrovem. Potenciálně se pak stane součástí města a bude jej obohacovat, mohl by vytvořit nové spojení mezi rozvíjejícími se pražskými čtvrťemi. 
Pakliže je ale skutečně cílem "Ostrov umění", je třeba zachovat a naopak zdůraznit jeho odlišnost od zbytku města. "Ostrov současného umění" bude tedy jakási loď, zakotvená u pražských břehů. která však kdykoliv může zvednout kotvy a vydat se do jiného přístavu, kde bude plnit tu samou roli. 

Žádné komentáře:

Okomentovat