úterý 19. listopadu 2013

Největší možná vzdálenost mezi pavilony?

Ve snaze rozmístit jednotlivé pavilony na ostrově, tak aby se navzájem co nejméně rušily, zároveň tak aby jich byl požadovaný počet, jsem zkoušel různé vzdálenosti.

středa 9. října 2013

Co je to umění? 

"1. odvětví lidské tvorby vyznačující se převahou funkce estetické, nejvyšší forma estetického osvojování skutečnosti; výtvory v této oblasti vzniklé
2. urč. obor lidské činnosti; dovednost, zvláštní schopnost, obratnost, zručnost v něj. činnosti"

Český výkladový slovník http://ssjc.ujc.cas.cz/

Čistá definice nám toho moc neprozradí, krom toho, že jde o způsob, jakým si můžeme osvojit svět kolem nás. Umění má mnoho filozofických definic, nás ale nejvíce zajímá, jaká je jeho role ve městě. Jestli by mělo městem prostupovat a obohacovat ho anebo se naopak od něj izolovat?

Pokud si skrze umění osvojujeme náš svět, záleží pak na každém jedinci, zda-li, a případně jakým způsobem tento svůj názor na svět bude předávat dál. Někdo se rozhodne nechat si svoje umění jako soukromou formu útěku od reality, někdo se zaměří na úzkou skupinu znalců a někdo bude chtít oslovit co největší počet lidí.

Povaha současného umění často směřuje k specializované formě. Umělecká díla jsou konceptuální performance nebo plastiky, které bez obsáhlého povědomí o pozadí celého uměleckého díla nedávají příliš valný smysl. I přesto však lze vnímat jejich estetickou hodnotu a jsou proto vyhledávána i neznalým publikem. 

Součástí našeho experimentu je zastavění ostrova uměleckými pavilony, galeriemi, kavárnami... Ostrov je dle své definice cosi izolovaného, něco co se liší od svého okolí. Samotné slovo ostrov má svůj původ v staroslověnštině a znamenalo "to co je obtékáno". Kolem ostrova teče řeka, která vytváří bariéru a odděluje ho od břehu, od kterého se přitom nachází kousek. Je možné tuto bariéru překlenout? pokusit se ji smazat? Jakmile však smažeme bariéru, území již nebude izolované a přestane být ostrovem. Potenciálně se pak stane součástí města a bude jej obohacovat, mohl by vytvořit nové spojení mezi rozvíjejícími se pražskými čtvrťemi. 
Pakliže je ale skutečně cílem "Ostrov umění", je třeba zachovat a naopak zdůraznit jeho odlišnost od zbytku města. "Ostrov současného umění" bude tedy jakási loď, zakotvená u pražských břehů. která však kdykoliv může zvednout kotvy a vydat se do jiného přístavu, kde bude plnit tu samou roli. 
Po malé pauze v Londýně, zpět k práci. V Londýně mě zaujalo hned několik věcí. Především se tam nebojí současné architektury a ta ve městě prostupuje historickou zástavbou a mnohdy ji ladně doplňuje. Zajímavý je i koncept věří ve městě. Kromě administrativních center jako je londýnská City nebo Canary Wharf, jsou zde i samostatné věže, které označují důležité body či různá městská centra. Tyto věže pak usnadňují orientaci ve městě, kterému chybí přírodní dominanty. Jedna taková, je nově vznikající mrakodrap od Renza Piana, který má být nejvyšší stavbou v Evropě.
The Shard - Renzo Piano

Serpentine Sackler gallery - Zaha Hadid

Serpentine gallery pavillion - Sou Fujimoto
Umění, jak tradiční tak i to současné, prostupuje celé město. Můžeme na něj narazit na ulici, stejně tak ho můžeme vyhledávat na odlehlých místech. Například Serpentine Gallery je galerie ukrytá hluboko v Hyde Parku a naprosto odříznutá od okolního města. I tak ji ale vyhledává mnoho návštěvníků.

úterý 1. října 2013

Nejčastějším jevem v jiných městech je proměna bývalé průmyslové čtvrtě, která se nachází dál od středu města a vytvoření nového centra. Něco podobného v Praze začíná v Holešovicích s galeriemi DOX, Vernon, Vernon projekt a Chemistry gallery. Podobné snahy jsou patrné i na Smíchově s Meetfactory nebo ve Vysočanech s Trafačkou. Zdá se ovšem, že Holešovice jsou svojí blízkostí k centru pro umělce lákavější.
Jak je tomu jinde?
Pekingský Art District 798V Pekingu se rozhodli rekonstruovat starou průmyslovou čtvrť z 50. let 20. století. Výsledkem je velmi živé prostředí plné galerií, kaváren a knihkupectví kam chodí lidé za kulturou. Většina galerií jsou velmi malé a vstup do nich je volný. Každý umělec má svou vlastní a zároveň v galerii prodává svá díla. Jedna velká síň, která vznikla rekonstrukcí větší výrobní haly pak nabízí sezonní expozice. 
Čtvrť se nachází poměrně daleko od centra města a pro turistu je poměrně obtížné ji bez potíží najít.